Tejper

Tejp är ett mångsidigt hjälpmedel, som vart och ett har sitt eget syfte. Valet av tejp är en viktig del av helheten i byggnationen.

I vårt utbud ingår t.ex. Sitko tätningstejp, som är en väsentlig del av tätning av golv, tak och väggkonstruktioner. Utöver detta innehåller urvalet de vanligaste tejperna användbara i vardagen, såsom luftkonditioneringstejp, packtejp och olika maskeringstejper.

En tejpskarv kan tyckas vara en trivial sak, men en funktionell skarv har stor betydelse, speciellt vid tätning av byggnaden. Ett litet läckage vid skorstenens bas eller vid ångspärrens överlapp kan orsaka läckage på konstruktioner vid provtryckning.

Tejpens egenskaper bevaras bäst om de förvaras i normal rumstemperatur (+ 20 °C) skyddade från solljus.

Tejperna är indelade i tydliga kategorier för att göra det lättare att hitta rätt produkt.

Tejp är ett mångsidigt hjälpmedel, som vart och ett har sitt eget syfte. Valet av tejp är en viktig del av helheten i byggnationen.

I vårt utbud ingår t.ex. Sitko tätningstejp, som är en väsentlig del av tätning av golv, tak och väggkonstruktioner. Utöver detta innehåller urvalet de vanligaste tejperna användbara i vardagen, såsom luftkonditioneringstejp, packtejp och olika maskeringstejper.

En tejpskarv kan tyckas vara en trivial sak, men en funktionell skarv har stor betydelse, speciellt vid tätning av byggnaden. Ett litet läckage vid skorstenens bas eller vid ångspärrens överlapp kan orsaka läckage på konstruktioner vid provtryckning.

Tejpens egenskaper bevaras bäst om de förvaras i normal rumstemperatur (+ 20 °C) skyddade från solljus.

Tejperna är indelade i tydliga kategorier för att göra det lättare att hitta rätt produkt.