Fönster- och dörrtejp

Fönster- och dörrtejp har utvecklats i samarbete med bygg- och fönsterindustrin för att möta utmaningarna med klimatförhållandena i de nordiska länderna.

Tejpen i denna kategori är långvariga och fäster mycket bra på sitt underlag under normala förhållanden. För utmanande förhållanden, vinterfrost och porösa och utmanande ytor rekommenderar vi Sitko Primer som primer för att förbättra tejpens vidhäftning.

Tejpen i kategorin kan även användas för tätning av fogar i byggnader

Fönster- och dörrtejp har utvecklats i samarbete med bygg- och fönsterindustrin för att möta utmaningarna med klimatförhållandena i de nordiska länderna.

Tejpen i denna kategori är långvariga och fäster mycket bra på sitt underlag under normala förhållanden. För utmanande förhållanden, vinterfrost och porösa och utmanande ytor rekommenderar vi Sitko Primer som primer för att förbättra tejpens vidhäftning.

Tejpen i kategorin kan även användas för tätning av fogar i byggnader