Aluminium- och butyltejp

Aluminium-, butyl- och bituminösa tejper är lämpliga för tätningar som kräver speciell täthet.

Aluminiumtejp används vanligtvis för tätning av aluminiumbelagda byggskivor, aluminiumpapper och andra liknande fogar där speciell täthet krävs.

Det finns flera olika typer av butyltejper och de har alla samma pålitliga tätningsegenskaper. Butylgummilim vulkaniserar till underlaget kraftigt och under lång tid. Butyltejp fäster tillförlitligt och tätar metaller, plaster, tegel, betong, trä och så vidare.

Bituminös tejp används oftast för tätning och reparation av plåttak, hängrännor, skorstenar, takpannor och genomföringar.

Aluminium-, butyl- och bituminösa tejper är lämpliga för tätningar som kräver speciell täthet.

Aluminiumtejp används vanligtvis för tätning av aluminiumbelagda byggskivor, aluminiumpapper och andra liknande fogar där speciell täthet krävs.

Det finns flera olika typer av butyltejper och de har alla samma pålitliga tätningsegenskaper. Butylgummilim vulkaniserar till underlaget kraftigt och under lång tid. Butyltejp fäster tillförlitligt och tätar metaller, plaster, tegel, betong, trä och så vidare.

Bituminös tejp används oftast för tätning och reparation av plåttak, hängrännor, skorstenar, takpannor och genomföringar.