Tillbehör tak

Ventialtionsnät som är plastbelagda i glasfiber eller aluminium, som håller insekter och fåglar borta. Ventilationsbesag i plast och galv för bästa ventilation för undertaket vilket förhindrar mögelangrepp. Nocktätningsband/aluminium, fågelband

Ventialtionsnät som är plastbelagda i glasfiber eller aluminium, som håller insekter och fåglar borta. Ventilationsbesag i plast och galv för bästa ventilation för undertaket vilket förhindrar mögelangrepp. Nocktätningsband/aluminium, fågelband