04.12.23

Ytpapp SBS 5500

Ytpapp SBS 5500

Konstruerad för montering som enskiktslager för taktäckning samt för vattentätning av tekniska konstruktioner. Används för nya takkonstruktioner och för reparation av gamla tak. Lämpar sig för enkelskiktstak då öppen eld inte kan användas då ytpappen kallmonteras genom mekanisk fästning med fästdon i överlappet. Traditionell montering genom svetsning eller partiell svetsning är också möjlig.