13.09.23

Vindavvisare plast

Vindavvisare plast

 

Vindavvisaren är avsedd att förhindra den blåsande ullen installerad i takfoten på husens övre våning och för att rikta ventilationen till nocken. Vindavvisaren riktar effektivt luftflödena i riktning mot den övre åsen. I det här fallet förbättras värmeisoleringens isoleringsförmåga, eftersom ventilationsluften inte får kyla eller fukta den övre ytan av värmeisoleringen. Vindavvisaren installerad parallellt med det sneda taket förhindrar också effektivt att snöstorm kommer in i strukturer och isolering. Vindavvisaren passar både kk 900 och kk 1200 takstolar.

Vindstyrplattan Plastcell är gjord av högkvalitativ polyetenplast (PE), vars kärna är den cellulära strukturen. Cellstrukturen tillåter luft att passera genom kärnan. Vindavvisaren i plast är ett vattenbeständigt material.