13.09.23

Vindavledare

Vindavledare

är en måttenlig tillskuren byggkartong med bindningar 40mm från respektive kant. Den är avsedd att monteras övre botten takfot, mellan takstolarna för att hålla blåsull (eller isolering) på plats. Vindavledare riktar luftströmmar i takets riktning för att ventilera underlagstäckningen eller underlagstaket. samtidigt förbättras isoleringen isolationsförmåga på ventilationluften inte kyler ner nedersta skikt. i takets riktning nedåtlutande vindavledaren hindrar även snöyra och regn från att blåsa och samlas i isoleringen.