04.12.23

Ventilationsbeslag galv

Ventilationsbeslag galv

I plast och galv för bästa ventilation av undertaket vilket förhindrar mögelangrepp.