13.09.23

Vault-wall spacer

Vault-wall spacer

Väggdistanser med välvda väggar används på robusta underlag, som till exempel formars ytor. Valv- och väggdistanser är lätta att montera på färdig armering. Kan fästas genom spikning. Lämplig för både horisontell och vertikal förstärkning. Val av podier för skyddsavstånd på 20 – 35 mm.

Tillämpningar inkluderar till exempel brobyggen, parkeringshus och väggkonstruktioner.

Den rekommenderade mängden är 4-6 plattformar/m2

Olika storlekar finns även i praktiska små förpackningar.