13.09.23

Traditionellt luftbarriärpapper Paavo Kraftliner

Traditionellt luftbarriärpapper Paavo Kraftliner

 

Traditionellt luftbarriärpapper Paavo är ett andningsbart och helt plastfritt luftspärrpapper för traditionell konstruktion. Används oftast som tätningsmaterial, den sk i “”andningsbara”” strukturer som en inre luftbarriär i torra utrymmen. Traditionellt luftbarriärpapper rekommenderas inte för användning som ångspärr i fuktiga rum. Dessutom är det nödvändigt att verifiera från isoleringstillverkaren om luftbarriärpapperet är ett tillräckligt tätningsmaterial eller om en ångspärr behövs.

Traditionellt luftspärrpapper är speciellt lämpligt för traditionellt byggande och renovering, när man vill minimera användningen av plast i konstruktioner. Paavo traditionella luftspärrpapper släpper igenom fukt som kan komma in i strukturerna, men förhindrar drag.

Paavo traditionella lufttätning fästs parallellt med ramen genom häftning eller spikning på ramen. Sömmar tätas med Sitko Flex-tejp och eventuella genomföringar med Kaulux genomträngningsgummi. Luftbarriärpapperets diffusionsmotstånd, dvs sd-värde ca 0,05m.

Enligt byggreglerna måste konstruktionsskiktets vattenångmotstånd på värmeisoleringens varma sida vara minst fem gånger högre än på den kalla sidan. I enlighet med byggreglerna rekommenderar vi att du installerar ARVO luftspärrpapper på den varma sidan av strukturen och PAAVO traditionellt luftspärrpapper på den kalla sidan.