13.09.23

Tectis ThermoBand WF

Tectis ThermoBand WF

Uppblåsbar tejp för tätning av fönster och struktur

Tectis ThermoBand WF är en expanderande värmeisoleringstejp speciellt för fönster- och dörrinstallationer. Tejpen används också för att förbättra värmeisoleringen av andra typer av strukturer. Med den expanderande tejpen uppnås enkel, snabb och pålitlig värmeisolering över hela isoleringens bredd och tjocklek. Med hänsyn till konstruktionens och fönsteröppningens U-värde säkerställer den expanderande tejpen att tätningen blir långvarig och funktionell.

Den expanderbara tejpen är 300 Pa regnvattenskyddad, vilket gör att tejpen i sig tål lätt regn, men den ska annars placeras bakom väderskyddande tejper. Med tejpen används utvändig och invändig tejpförsegling (Sitko Windoor eller Sitko Connect PL ) för att säkerställa konstruktionens termiska, luft- och fukttekniska funktion.

Värmeisoleringsförmågan (U-värde) för den 100 mm breda listen är lägre än för moderna fönster på marknaden. Värmeisoleringsprestandan förbättras ännu mer om en bredare remsa och/eller ett mindre kakelgap används.

Listen monteras runt fönstret innan fönstret lyfts in i monteringsöppningen. Val av tejp för kakelintervall 3–12 mm, 7–25 mm och 10–35 mm.

NOTERA!

Om installationen görs i varmt sommarväder (+20°C – +30°C), kommer tejpen att svälla inom några minuter efter att rullen öppnats. Installationstiden kan justeras genom att förvara listerna som ska monteras i en kylare eller liknande innan montering. Detta saktar ner expansionen av tejpen efter att rullen öppnats.

På motsvarande sätt bör remsorna vid kalla installationer (+5°C – -20°C) hållas varma och endast tas ut strax före montering. Vid vinterinstallationer expanderar remsan långsamt om byggnaden inte värms upp. Utvidgningen av tejpen kan påskyndas med hjälp av varmluft eller en värmefläkt, om det finns behov av att snabbt stänga kakelgapet. Även om ingen ytterligare uppvärmning görs kommer tejpen att expandera till sin fulla utsträckning över tiden. Detta kan ta flera dagar beroende på hur kallt luften är.