13.09.23

Tectis Iso-Bloco ONE

Tectis Iso-Bloco ONE

Uppblåsbar tejp för tätning av fönster och struktur

Tectis Iso-Bloco ONE är en multifunktionell allt-i-ett tätningslist som uppnår alla tre faserna av fönstertätning i en installation. Det permanent elastiska bandet kombinerar alla krav i energisparregleringen (EnEV). Den viktigaste egenskapen hos en smart produkt är dess funktion på 3 nivåer.

Exteriören erbjuder mer än 1000 Pa täthet mot regnvatten. Värme- och ljudisolering i det centrala området och luft- och ångtäthet på insidan. Listen isolerar hela ramens installationsdjup, vilket ger strukturen mycket god värmeisolering. Tejpen är permanent elastisk, vilket betyder att den lever i enlighet med strukturernas rörelser. Listen monteras runt fönstret innan fönstret lyfts in i monteringsöppningen.

Livslängden för Tectis Iso-Bloco ONE-tejpen är minst 50 år.

Mer detaljerad information och installationsinstruktioner.