13.09.23

Tätningstejp Sitko Adaptive

Tätningstejp Sitko Adaptive

Sitko Adaptive-tejpen är för Nordiska förhållanden utvecklad fuktutjämnade hydrofiletejp med dubbelfunktion M.A.O. MAO gör att tejpen har ett diffusionsmotstånd som växlar enligt omgivningsfuktigehetn. På vintern när utomhusluften är torr förhindrar tejpen den varma inomhusluftens vattenånga att komma in i isoleringsutrymmet. På sommaren ändras tejpens genomsläpplighet för vattenånga. Tejpen släpper då bort eventuell fukt som ackumeleras in i isoleringsutrymmet. Lämpar sig speciellt för att uppnå och säkerställa en lufttät tätning av Adaptive ångspärrmembraneets överlappningar, fogar och genomföringar. Användningen av tätningstejp utesluter inte behovet av mekanisk fästning. Används med varierande tillämpningar som en permanent tätning i olika byggnasstadier. Tack vare tejpens växlande egenskaper hålls konstruktionen och isolerngsutrymmet torrare både sommar som vinter.