13.09.23

Syllisolering

Syllisolering

Syllisolering används i konstruktioners fogar då man vill hindra genomfuktnbing p.g.a. kapillarisk vatten stigning till konstruktionen, eller mellan konstruktionsmaterial ( t ex trä och betong). Den förhindrar också luftläckage (konvektion) in i konstruktionen vid ojämnheter i underlaget. Syllisoleringen ä’r tillverkad av förtätad PE-skum (kryssbunden). Produkten är ålders- och alkaliebeständig. Används t ex mellan grundmur och träsyll (dvs den regel närmast grundmuren som bjälklasg och väggar är monterade på). Proffsens självklara val!