13.09.23

SpongeBob av aluminiumpapper

SpongeBob av aluminiumpapper

 

Aluminiumpapper Paavo är ett billigt ångspärrpapper som är ogenomträngligt för vattenånga. Aluminiumpapper används som inre ångspärr i fuktiga eller rum som kräver hög täthet, för att förhindra att vattenånga kommer in i strukturer och isolering.

Svampaluminiumpapper installeras på den sida av strukturen där partialtrycket av vattenångan är högst (vanligtvis på den varma sidan) så att aluminiumytan vetter mot luftgapet eller det varma utrymmet. Det vanligaste användningsområdet för aluminiumpapper är bastukonstruktioner. Fästning görs parallellt med ramen, genom häftning eller spikning i ramen. Diffusionsmotstånd, dvs sd-värde på ca 700 m. Som jämförelse har den vanligaste ångspärrplasten av polyeten ett sd-värde på ca 40-50 m.

Aluminiumpapper Svampbobs sömmar och genomföringar tätas med Sitko Aluminiumtejp, som ingår i systemet och har en temperaturvaraktighet på upp till + 140 °C.

Paavo aluminiumpapper är valet av en prismedveten byggare.