13.09.23

Sitko Windoor

Sitko Windoor

Sitko Windoor är en för Nordiska förhållanden utvecklad, fuktutjämnande hygrofilmtejp med dubbelfunktion.
M.a.o. har tejpen ett diffusionsmotstånd som växlar beroende på fuktigheten. På vintern, när luften ute är torr, förhindrar tejpen den varmare luften inomhus att vattenånga kommer in i isoleringsutrymmet.
På sommaren ändras tejpens genomsläpplighet förvattenånga. Tejpen släpper då bort eventuell fuktighet som ackumulerats in i isoleringsutrymmet.

Sitko Windoor-tejpen används till tätning av fönster och dörrkarmar i träkonstruktioner. Tejpen används som invändig ångspärrstejp i karmen och som utvändig väderskyddstejp i ny- och renoveringsbyggnation. Tejpen monteras i fönster- och dörrkarmar innan fönstret lyfts på plats. Isoleringstejpen limmas i karmens rena, damm- och fettfria sidoyta. Efter att fönstret har lyfts på plats, fogas tejpen ihop med väggkonstruktionen. Den 65mm breda tejpen har en 20mm bred klisterremsa på kanten av utsidan och ytterligare 20mm bred klisterremsa på kanten av innersidan. Bäst täthet uppnås när fönstret tejpas både in och utvändigt.