13.09.23

Sitko White

Sitko White

Sitko White är en för tätning av fönster och dörrar. Tejpen har utvecklats i samarbete med fönstertillverkare. Stark och flexibel fästning för allt byggnadsmaterial. Den nätförstärkta strukturen underlättar vid montering. Den tvådelade releasen (Double Release) underlättar monteringen. Tål varma och kalla förhållanden.

Produkten har god åldersbeständighet och en brukstid på minst 50 år. Produkten är även emissionsfri.