13.09.23

Sitko Primer Spray

Sitko Primer Spray

PRODUKTBESKRIVNING

Sitko Primer Spray är en speciell primer för att säkerställa vidhäftning av tätningstejper. Den sega primern absorberas djupt in i underlaget, vilket möjliggör pålitlig och långvarig vidhäftning. Med hjälp av primern kan tejpning göras ner till -10 °C på alla vidhäftningsytor, oavsett om det är ett poröst underlag eller ett tätt och icke-absorberande byggmembran. Enkel och snabb att använda 500 ml sprayflaska. Munstyckets spets kan vridas vertikalt och horisontellt för att underlätta appliceringen. Snabbtorkande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Användning av primern rekommenderas med porösa material som betong, tegel, block etc. Notera! Skydda ömtåliga ytor före användning. Känsliga ytor kan färgas av primern. Vi rekommenderar att du gör ett test på en liten yta innan den faktiskt används.

DRIFTSINSTRUKTIONER

Kontaktytan ska vara ren och torr och fri från smuts, damm, fett och olja. Skaka flaskan ordentligt före användning och fördela jämnt från ett avstånd av ca 20 cm på ytan av området som ska tejpas och låt torka i 5-15 minuter. Upprepa behandlingen med mycket absorberande och särskilt porösa underlag. En applicering räcker, till exempel på ytan av ångspärrplast eller intakt och slät betong. Se till att vatten, fukt, smuts och damm inte kommer på de grundade ytorna innan du installerar tejpen.

Efter användning, vänd flaskan upp och ner och spraya tills endast drivmedlet kommer ut. Detta förhindrar att munstycket sätts igen med lim. Torka bort eventuella limrester från munstyckets spets med en fuktig trasa eller papper.

Det rekommenderas att använda lösningsmedelsresistenta skyddshandskar, andnings- och ögonskydd. Använd endast i välventilerade utrymmen. Öppna vid behov fönstren eller ordna ventilationen på annat sätt.

Kasta inte med vanligt hushållsavfall och töm inte innehållet i avloppet eller toalettskålen.