13.09.23

Sitko Connect PL

Sitko Connect PL

Sitko Connect PL är en dubbelverkande fuktreglerande hygromembranstejp, dvs. självanpassande tätningstejp. Tejpen har ett diffusionsmotstånd som varierar beroende på den omgivande luftfuktigheten.
På vintern när luften ute är torr förhindrar tejpen att vattenånga från varmare inomhusluft tränger in i isoleringsutrymmet.
På sommaren ändras tejpens genomsläpplighet för vattenånga. Tack vare tejpens variabla egenskaper, hålls konstruktionerna och isoleringsutrymmet torrare både sommar och vintertid.

Sitko Connect PL-tejpen används för tätning av fönster- och dörrkarmar under betongkonstruktion väggspackel eller putsbruk. Tejpen används som ångspärrstejp vid nybyggen eller renovering både på
insidan av karmen och som väderskyddstejp på utsidan. Används även allmänt i andra konstruktioner, t. ex i golv- och väggfogar. Tätningstejpenfästs på en ren, dammfri och fettfri yta samt den omgivande konstruktionen. För porösa ytor rekommenderas användning av Sitko Primer som förstärker fästningen. Den 80mm breda tejpen har en 20mm bred remsa på nonwoven-sidan. hela den nedre delen av tejpen är en självhäftande yta, där skyddet av den självhäftande ytan är tvådelad.