13.09.23

Ränndalspapp Tectis

Ränndalspapp Tectis

Jiirikermi är en bituminös gummikräm för de inre vecken av tak, såväl som för upphöjningar vid väggar och skorstenar. Stödskiktet av Jiirikerm är robust polyester med ett lager gummibitumen på båda sidor. Den nedre ytan har bindande bitumen och den övre ytan är svart skiffer.