13.09.23

Radonplast

Radonplast

Tectis BlueSeal är en särskilt stark polyetenfilm för radon-, luft- och vattenångstätning. Utvecklad för platser där täthet, hållbarhet och draghållfasthet krävs. BlueSeal är tjockare (0,42 my). BlueSeal har även testats som radonsäker och används vid inkapsling av skadliga ämnen för att förhindra migration av skadliga ämnen från strukturer till rumsluften.