13.09.23

Provent cellplast med membran

Provent cellplast med membran

Stegljudsisolering ProVent är en extruderad LD-PE cellplast med en sluten cellstruktur och laminerad med en 0,02 mm tjock polyeten (HD-PE) film. Trampljudsisolering ProVent kan användas som basmaterial för flytande golv då det förutom fotstegljudsisolering krävs fuktskydd. I botten av materialet finns redan kanaler som underlättar ventilationen, vilket gör att fukt kan ventilera under golvmaterialet. Produkten kan användas som basmaterial för parkett och laminat på betongunderlag med en maximal luftfuktighet på 85 %.

Polyetenfilmen är varmlaminerad till ett cellplastbasmaterial och har en 200 mm bred överlappsremsa med självhäftande tejp för att skapa en lufttät överlappning. Polyetenfilmen får inte perforeras eller punkteras. Produkten garanterar golvmaterialet skydd mot att fukt stiger upp från golvkonstruktionen.

Före installation, se till att installationsytan är tillräckligt torr, ren och plan. Ta bort allt löst skräp från golvet. Cellplast är lätt att applicera direkt från rullen till golvet. De separata remsorna sprids på golvet med hjälp av en överlappande remsa och limning av remsorna.

Fotsteg ljudisolering 22 dB. Kan användas på golv utrustade med golvvärme. Produkten är emissionsfri. Förväntad livslängd för materialet minst 50 år. 100% återvinningsbar.