13.09.23

Musband

Musband

Musband är en enkel och genial lösning för att förhindra mössen att ta sig in under panelen. tillverka i aluzink…smådjursbarriär av elförzinkat stål, som hindrar möss, råttor och andra smådjur från att ta sig in i husets strukturer och ventilationsgapet mellan den yttre beklädnaden och väggkonstruktionen. Muslisten används med ventilerade fasadlösningar, oavsett utvändig beklädnad.

fästs på ytan av vindskyddsbrädan / stupröret med spik eller skruv, med hjälp av hålen i listen.

I urvalet ingår muslister för nybyggnation som ska monteras under byggskedet. Vid nybyggnation en muslist med maximal ventilationsspalt på 25 eller 45 mm.