13.09.23

Luftspärrpapper Arvo

Luftspärrpapper Arvo

Luftspärrpapper Arvo är ett tufft och slitstarkt nätförstärkt luftspärr som bromsar passagen av vattenånga. Luftbarriärpapper används oftast som tätningsmaterial för sk i “andningsbara” strukturer som en inre luftbarriär i torra utrymmen. Luftbarriärpapper rekommenderas inte för användning som ångspärr i fuktiga rum. Dessutom är det värt att kontrollera med isoleringstillverkaren om luftspärrpappret är ett tillräckligt tätningsmaterial, eller om ångspärrplast behövs.

Luftbarriärpapperet är installerat på den sida av strukturen där partialtrycket av vattenångan är som högst. Fästning görs parallellt med ramen genom häftning eller spikning i ramen. Luftspärrpapper Arvos sömmar är förseglade med Sitko Flex-tejp och eventuella genomföringar med Kaulux genomföringsgummi. Diffusionsmotstånd, dvs sd-värde på ca 0,60 m.

Arvo luftspärrpappers nätförstärkning är ett nät av polyetenplast. En liten mängd polyetenplast används också som bindemedel för själva materialet.