13.09.23

Läkttätningsband

Läkttätningsband

Används under ströläkten som en extra tätning vid genomspiknig.