13.09.23

Lägenhet Tectis

Lägenhet Tectis

En släppremsa gjord av cellplast används vanligtvis för att avlägsna golvgjutning från väggkonstruktioner. Isolering ger den flytande strukturen utrymme att röra sig och förhindrar bildandet av köldbryggor. Frigöringslisten används även i takkonstruktioner och under plåttak för att dämpa eventuellt skrammel och ljud orsakat av boende eller regn.

Den traditionella släppremsan är 5 mm tjock cellplast. Det finns även en 8 mm tjock speciallist med plastkant. Det finns släpplister i 100, 150 och 200 mm bredder.