11.12.23

Isolerspik

Isolerspik / Hulling

Isolerspik eller hulling används för att fästa isolerskivor mot varandra. Den trycks lätt igenom isolerskivan för hand.