13.09.23

ISO-BLOCO 600

ISO-BLOCO 600

Uppblåsbar tejp för tätning av sömmar

Expanderbar fogtejp är en fogtejp impregnerad med en brandbeständig polymerdispersion för tätning av fasadsömmar och andra strukturer. Den expanderande tejpen bildar en väderbeständig diffusionsöppen söm som fungerar som en värme- och ljudisolator på samma gång. Den expanderande tejpen ersätter fogmassan och bastejpen som används vid elementskarvning, och ventilationsrör eller höljen behövs inte separat.

Användningsområden är tätnings- och tätningspunkter för byggnader, inklusive strukturella expansionsfogar. Betongelement, fönster, dörrar, fasadbeklädnadspaneler, mellanväggar och vattenspjäll är exempel där den expanderande listen kan användas överallt. Den expanderande tejpen är lämplig för användning på alla underlag, såsom färg, gips, betong, tegel, trä, metall, glas och plast.

Installationen av den expanderande tejpen är minst dubbelt så snabb som den arbetstid som används för applicering av traditionell fogmassa. Livslängden för Tectis IsoBloco 600-tejpen är minst 50 år. Expanderbar sömtejp är en miljövänlig produkt för enklare och snabbare försegling.

Mer detaljerad information och installationsinstruktioner här.