13.09.23

Grålumppapp

Grålumppapp

Används som stegljudsdämpnig under t ex parkett och linoliumgolv. Reducerar ojämnheter i undergolvet.

Godkänd för Svanen-märkt byggande.