13.09.23

Geotextil

Geotextil

Filterväv KL2 är en nålbunden och värmebehandlad seg filterväv tillverkad av polypropen, som är designad för olika användningskategorier inom markarbeten. Filterväv används istället för ballast i jord- och vattenkonstruktioner mellan olika strukturella lager. Filterväven KL2 är väl genomsläpplig för luft och vatten, men separerar olika jordmaterial från varandra, vilket förhindrar att t ex underjord och grus blandas med varandra. Filterväven filtrerar vattnet och förhindrar att finare jordmaterial flyttas in i grövre jordstrukturer. Filterväven förhindrar också effektivt erosion, t.ex. på vallar och småbankar samt på sluttningar och stränder.

I filterduksvalet kan du hitta lämplig jordkonstruktionsväv för olika applikationer. En entreprenör, en privat husbyggare, en stug- eller skogsägare samt en bonde kan välja rätt filterduk för sina egna behov.

 

Filterdukens funktioner

 • Separera olika typer av färg och strukturella lager från varandra
 • Förstärkning och stabilisering av strukturer
 • Bindande målare, förhindrande av erosion
 • Förebygga/förebygga frostskador
 • Förebyggande av rottillväxt
 • Vattenfiltrering och torkning av strukturer

Ansökningar

 • Vägar och parkeringsplatser
 • Trädgårdar och kakel på gården
 • Bol- och spelplaner/sportbanor
 • Simstränder
 • Bygggrunder (obs! Under betonggjutgods rekommenderar vi Peto Valukangasta ) </li >
 • Fundament och skyddsvallar för strandbyggen
 • Dränering och markavvattning
 • Stödmurar och vallar