13.09.23

Geotextil Minirulle N1

Geotextil Minirulle N1

Geotextil är en kraftig väv för separation och dränering. Fungerar som en permanent genomsläpplig väv för ytstabilisering av vägar och andra ytor. Samt som ett filter för att skydda dräneringssystem mot igensättning.

Miljöcertifiering; BVB