13.09.23

Byggtejp Orange

Byggtejp Orange

Används vid skydd av t ex fönster och dörrpartier m.m. vid putsning och målning även lämpad för tejpning av mjölkpapp m.m.