13.09.23

Brandsäkert vindskydd Diffo Proof FR

Brandsäkert vindskydd Diffo Proof FR

beställningsvara

Det brandsäkra vindskyddstyget Diffo Proof FR är diffusionsöppet, det vill säga ett vindskydd som andas som gör att vattenånga kan strömma ut fritt från isoleringen utan fuktkondens. Den väderbeständiga vindskyddsväven Diffo Proof FR skyddar byggnaden och isoleringen från vatten, vind och regn redan under byggskedet.

EN13501-1 *Brandklassificering B-s1, d0 innebär att produktens deltagande i brand är mycket begränsad. Diffo Proof FR begränsar spridningen av lågor och dess rökproduktion är mycket låg. Produkten är självsläckande. Den lämpar sig även utmärkt som vindskydd för höga byggnader vad gäller brandsäkerhet.

Brandskyddad vindskyddsväv används på byggarbetsplatser, där brandsäkerhet är ett större kriterium än konventionell konstruktion. Flödet i väggarna är ca 1,1 x väggens yta. Vindskyddets sömmar och genomföringar tätas med Sitko Wind vindskyddstejp.

*Vid installation på ytan av A1- / A2-s1, d0- brandklassmaterial, såsom mineralull eller cementfiberskiva. Vid montering på ved, brandklass D-s2, d2