04.12.23

Bitumen Produkter

Kallasfalt

För fuktisolering av mur och betongytor inom/utomhus, ovan och under jord.

Takmassa

För underhåll av tätskikt av bitumen/takpapp.