13.09.23

Ångspärr Euratex AL

Ångspärr Euratex AL

Euratex AL är ett flerskiktslaminat utvecklat för de krävande förhållanden i Finland, ogenomträngligt för luft, vattenånga, gas och skadliga ämnen. Euratex AL förhindrar inomhusluftkonvektionsflöden och vattenångdiffusion genom eller in i strukturen tack vare den starka HDPE-ramstrukturen. Stödnätverket ger produkten god draghållfasthet och mekanisk hållbarhet. Euratex AL används som en effektiv luft- och ångspärr i olika väggkonstruktioner och dessutom i strukturer som snedtak.

Euratex AL används även vid inkapsling av skadliga ämnen och andra föremål som kräver hög täthet. Produkten lämpar sig för användning med all värmeisolering, i element-, betong- och wellpappkonstruktioner. Diffusionsmotstånd, dvs sd-värde ca 1100 m.

Installationsanvisningar för ång- och luftbarriärer</a >

Instruktioner för tätning av sluttande tak