04.12.23

Ångbroms VCL5

Ångbroms VCL5

Testis Ångbroms VCL 5 ångspärr är en öppen ångspärr som delvis är genomsläpplig för vattenånga. Det används som tätskikt på den varma sidan av isoleringen. Ångbroms VCL 5 är 100 % lufttät men samtidigt delvis öppen för vattenånga. Produkten har en standardiserad vattenångresistens på Sd 5 m (Cirka 10 x öppnare än ett traditionellt ångspärrmembran). Produkten tillåter att vattenånga delvis passerar igenom, så den tillåter också strukturer att torka under kritiska förhållanden.