13.09.23

AluminumPaper Paavo

AluminumPaper Paavo

Billigt bitumenfoderpapper Paavo är bitumenimpregnerat byggpapper, som används för att skydda strukturer från regn och vind. Bituminöst foderpapper är vattenånggenomsläppligt och vattenavvisande. Tack vare sin genomsläpplighet för vattenånga, det vill säga dess andningsförmåga, används den i vägg- och golvkonstruktioner, vanligtvis som vindskydd utanför värmeisoleringen. Bituminöst foderpapper har använts i Finland i årtionden och används fortfarande i stor utsträckning i traditionell konstruktion.

Bituminöst foderpapper används i allmänhet inte som byggpapper i byggnader på grund av bitumenet i produkten och den karakteristiska lukten som kommer från den.

Bituminöst foderpapper Paavo är valet av en prismedveten byggare.