13.09.23

AluminumPaper Arvo PE

AluminumPaper Arvo PE

 

Används invändigt som luftspärr för att dämpa tillträde av vattenånga i konstruktionen och isoleringen. rekommenderas ej för användinng i fuktiga utrymmen, som badrum och bastu…. Aluminiumpapper Arvo är ett kraftpapperslaminat tillverkat av aluminium och polyetenplast. Aluminiumpapper är ett segt och mycket tätt ångspärrpapper som är ogenomträngligt för vattenånga. Aluminiumpapper används som inre ångspärr i fuktiga rum eller rum som kräver hög täthet, för att förhindra att vattenånga kommer in i strukturer och isolering. Det vanligaste användningsområdet för aluminiumpapper är bastukonstruktioner.

Aluminiumfolien installeras på den sida av strukturen där partialtrycket av vattenångan är som högst (vanligtvis på den varma sidan) så att aluminiumytan vetter mot luftgapet eller varma utrymmet. Fästning görs parallellt med ramen, genom häftning eller spikning i ramen. Diffusionsmotstånd, dvs sd-värde på ca 3700 m. Som jämförelse kan nämnas att den mest använda ångspärrplasten av polyeten har ett sd-värde på ca 40-50 m.

Aluminiumpapper Arvos sömmar och genomföringar tätas med Sitko Aluminiumtejp, som ingår i systemet och har en temperaturvaraktighet på upp till + 140 °C.

Valvo aluminiumpapper är förstahandsvalet för professionella byggare!