Radontiivistys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radontiivistys

Radonkaasu on talojen sisäilmassa esiintyvä hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Radonkaasua pääsee taloon mm. läpivienneistä, betonihalkeamista sekä tiivistämättömistä saumakohdista. Suomessa noin 300 ihmistä saa vuosittain keuhkosyövän radonille altistumisesta. Asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Radonin voi havaita vain mittaamalla. Radonin pääsyn huoneilmaan voidaan estää tarkoitukseen sopivilla ja testatuilla tuotteilla. Radonsuojaus tehdään usein radonkaistoilla, joilla tiivistetään vain pieni osa rakennuksen lattia – seinä rajoista. Radonkaasu voi kuitenkin nousta suoraan asuintilaan myös betonilaatan läpi, vaikka reuna-alueet olisivatkin tiiviitä.

Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Syyt korkeisiin radonpitoisuuksiin löytyvät geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta. Kaikkein tehokkaimmin vähennettäisiin suomalaisten keskimääräistä säteilyannosta pienentämällä sisäilman radonpitoisuutta.

Lähde: STUK

 

Nyt käytössä olevien maanvastaisten alapohjaratkaisujen radonteknisen suunnittelun perustana on pitkälti 1980- ja 1990 luvulla ympäristöministeriön rahoituksella tehdyt laajamittaiset tutkimukset. Ohjeistuksessa rakennuspohjan tuuletuksen/alipaineistuksen lisäksi keskeisimpänä tavoitteena on tehdä alapohjarakenteesta riittävän ilmatiivis, jotta radonpitoinen ilma ei pääse ilmavirtauksien mukana maaperästä huonetiloihin. Radonin siirtyminen diffuusiolla estetään riittävän paksulla betonilaatalla. 1980-luvulla maanvaraisessa alapohjassa betonilaatan alla oli tyypillisesti vähemmän lämmöneristettä kun nykyisin ja lattialämmitykset eivät olleet vielä yhtä yleisiä kuin nykyisin. Näiden muutosten seurauksena alapohjan betonilaatan kosteuspitoisuuden taso rakennusaikaisen kosteuden poistuttua alenee merkittävästi 1980-luvulla käytössä olleista ratkaisuista. Jo 1980-luvulla tehdyissä radonin diffuusioläpäisevyyden mittauksissa havaittiin, että kuivan betonin diffuusioläpäisevyys radonille oli merkittävästi suurempi kuin kostean betonin. Betonille nyt tehdyissä mittauksissa on havaittu, että kuivan betonin (Rh n.50%) radondiffuusioläpäisevyys on niin suuri, että radonin diffuusiovirran pysäyttäminen pelkästään 80mm betoninlaatan avulla ei ole välttämättä aina riittävä ratkaisu.

Lähde: Maanvaraisten alapohjarakenteiden radontekninen toiminta rakenneratkaisujen muuttuessa. Ari- Veikko Kettunen Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Radontiivistys voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja tuotteella. Valikoimastamme löytyvät tuotteet on testattu radontiiviiksi ulkopuolisessa testauslaitoksessa kolmannen osapuolen toimesta.

Katso esite tästä.

TECTIS BLUESEAL

Tectis BlueSeal on erikoisvahva polyeteenikalvo radon-, ilma- ja vesihöyrytiivistykseen. Kehitetty kohteisiin, missä vaaditaan erityistä tiiveyttä, kestävyyttä ja vetolujuutta. BlueSeal on tavanomaista höyrynsulkukalvoa paksumpi, joten se kestää paremmin rasitusta. BlueSeal on myös testattu radontiiviiksi ja sitä käytetään haitta-ainekapseloinnissa estämään haitta-aineiden kulkeutuminen rakenteista huoneilmaan.

Tuotekortti

 

RADONKAISTA MUOVI

Radonkaista muovi on erittäin kestävä ja luotettava tuote rakenteiden ilma- ja kaasutiivistykseen, sekä kapillaarisen kosteuden eristykseen. Tuotteen pohjana on taipuisa ja kestävä HDPE polyeteenikalvo. Erittäin joustava ja kimmoisa myös alhaisissa lämpötiloissa.

Tuotekortti

RADONKERMI

Radonkermi on erittäin kestävä ja luotettava tuote rakenteiden ilma- ja kaasutiivistykseen, sekä kapillaarisen kosteuden eristykseen. Tuotteen pohjana on taipuisa ja kestävä SBS modifioitu kumibitumikermi. Sitkeä, joustava ja kimmoisa myös alhaisissa lämpötiloissa.

Tuotekortti

 

SITKO ELASTIC

Butyyliteippi Sitko Elastic on pysyvästi elastinen tiivistysteippi, jonka tukirakenteena toimii ohut polyolefiinikalvo. Tämän ansiosta teippi on erittäin venyvä sekä pituus- että poikkisuuntaan. Teippi on lisäksi päällystetty paksulla kylmähitsautuvalla itsestään vulkanoituvalla butyylikumiliimalla tehden siitä erityisen voimakkaasti tarttuvan kaikille yleisimmille tartuntapinnoille.

Tuotekortti

 

SITKO LIQUID SEAL

Sitko Liquid Seal on joustava vesipohjainen elastomeeri rakenteiden pinnoittamiseen, vedeneristykseen, korroosiosuojaukseen ja saumojen ilmatiiviiseen liittämiseen. Erinomainen tartunta kaikille yleisimmille alustoille. Massa muodostaa erittäin sitkeän ja joustavan kalvon kuivuttuaan. Yksikomponenttinen liuotinaine vapaa ja ympäristöystävällinen tuote, joka voidaan levittää siveltimellä, telalla tai puristimella. Tuotetta voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa.

Tuotekortti

HUOMIOITAVAA !

Yksityiskohtaisen radontiivistyksen suunnitelman tekee aina rakennesuunnittelija. Suunnitelmissa on otettava huomioon rakenteiden ja materiaalien lämpölaajeneminen ja kutistuma. Tuotteet tulee asentaa niin, että niihin kohdistuu mahdollisimman vähän ulkopuolista rasitusta. Asennusten jälkeen materiaalien kunto on tarkastettava rikkoontumisten varalta.