Vindskydd

Vindskyddsprodukter är en del av konstruktionen vars uppgift är att skydda byggnaden från yttre förhållanden, såsom vind och fukt. Vindskyddsprodukterna används vanligtvis i trä- och metallramkonstruktioner på värmeisoleringens yttre yta.

Vindskyddsprodukter är en del av konstruktionen vars uppgift är att skydda byggnaden från yttre förhållanden, såsom vind och fukt. Vindskyddsprodukterna används vanligtvis i trä- och metallramkonstruktioner på värmeisoleringens yttre yta.