Genomföringsmanschetter

Manschett av elastiskt EPDM-gummi, som används vid rörgenomföringar

Manschett av elastiskt EPDM-gummi, som används vid rörgenomföringar