Syllisolering

Syllisoleringen används i konstruktionens fogar då man vill hindra genomfuktning pga. kapillarisk vattenstigning till konstruktionen eller mellan konstruktionens material (t ex trä och betong). Den förhindrar också luftläckage (konvektion) in i konstruktionen vid ojämnheter i underlaget.

Syllisoleringen används i konstruktionens fogar då man vill hindra genomfuktning pga. kapillarisk vattenstigning till konstruktionen eller mellan konstruktionens material (t ex trä och betong). Den förhindrar också luftläckage (konvektion) in i konstruktionen vid ojämnheter i underlaget.