Geotextil

Geotextil är en kraftig väv för separation och dränering. Fungerar som en permanent genomsläpplig väv för ytstabilisering av vägar och andra ytor. Samt som ett filter för att skydda dräneringssystem mot igensättnig.

Ogräsduk är en UV-stabiliserad svart väv som förhindrar ogräs att växa upp i rabatten.

Geotextil är en kraftig väv för separation och dränering. Fungerar som en permanent genomsläpplig väv för ytstabilisering av vägar och andra ytor. Samt som ett filter för att skydda dräneringssystem mot igensättnig.

Ogräsduk är en UV-stabiliserad svart väv som förhindrar ogräs att växa upp i rabatten.