Skyddsplast

Plaster för att täcka golv, väggar och möbler m.m. under byggtiden.

Plaster för att täcka golv, väggar och möbler m.m. under byggtiden.