Nyhetsprodukter

 

En korrekt designad och tät byggnad sparar värme- och kylenergi och kostnader som uppstår vid användningen, förbättrar inomhusluftens kvalitet, ljudisoleringen och hjälper till att förhindra fukt- och mögelskador. Fuktskador är ofta relaterade till fel i fogar på punkter som inte kan upptäckas utan att demontera byggnaden. Läckage märks vanligtvis först när skadan redan har inträffat. Att fastställa och reparera skadan i efterhand är den dyraste lösningen av alla.