Fönstertätningssystem

 

En korrekt designad och tät byggnad sparar värme- och kylenergi och kostnader som uppstår vid användningen, förbättrar inomhusluftens kvalitet, ljudisoleringen och hjälper till att förhindra fukt- och mögelskador. Fuktskador är ofta relaterade till fel i fogar på punkter som inte kan upptäckas utan att demontera byggnaden. Läckage märks vanligtvis först när skadan redan har inträffat. Att fastställa och reparera skadan i efterhand är den dyraste lösningen av alla.

 

De vanligaste luft-, fukt- och vattenläckagepunkterna i byggnader är olika fogar, till exempel fönsterskarvar. Fogar är konstruktionernas svagaste punkter, varför särskild uppmärksamhet bör ägnas dem och utformas på bästa möjliga sätt med hänsyn till byggnadens syfte och läge. I planeringen måste varje byggnad utvärderas från fall till fall.

 

Samma byggnadsfysiska regler gäller för fogen mellan fönsterkarm och väggyta som för yttervägg, d.v.s. “tätare på insidan än på utsidan”. Vid diffusion tenderar luftfuktigheten att utjämnas i riktning mot den lägre koncentrationen, vilket i Norden mest betyder inifrån och ut. Varma och fuktiga sommarmånader och modern mekanisk kylning av lägenheter kan ibland ändra spridningsriktningen från utsidan till insidan.

 

Genom att använda material som gör att fukten som samlats i strukturerna torkar oavsett spridningsriktning, kan hälsan och boendekomforten samt byggnadens livscykel påverkas avsevärt. Flexibla och moderna tätningsprodukter håller luft, fukt och vattenläckor under kontroll.

 

Den NYA tätningsguiden för fönster och dörrar finns att läsa och ladda ner här

 

Tätningsguide – Fönster och dörrar

Sitko Fönsteradaptiv

Sitko Windoor är en dubbelverkande fuktutjämnande hygromembrantejp, det vill säga en tätningstejp som anpassar sig efter fuktförhållanden. Tejpen kan användas som ångspärrtejp på insidan och som väderskyddstejp på utsidan i ny- och renoveringsbyggnation. Den används främst i strukturer där tejpningen är dold bakom täcklister. Tanken bakom den fuktutjämnande ångspärrstejpen är att vattenånga inte kan kondensera i strukturerna, oavsett diffusionsriktning. Sitko Windoor-tejp har ett diffusionsmotstånd som ändras beroende på omgivande luftfuktighet.

Se produkt

Sitko Connect PL

Sitko Connect PL är en dubbelverkande fuktutjämnande hygromembrantejp, som är speciellt lämplig för tätning av fönster- och dörrkarmar i betong- och blockkonstruktioner under avjämning eller putsning. Tejpen kan användas som ångspärrtejp på insidan och som väderskyddstejp på utsidan i ny- och renoveringsbyggnation. Tejp används också i stor utsträckning i annan konstruktion, såsom golv- och väggfogar. Sitko Connect PL-tejp har ett diffusionsmotstånd som ändras beroende på omgivande luftfuktighet.

Se produkt

Sitko White

Sitko White tape är en speciell tejp för renoveringsprojekt där fönstret placeras i jämnhöjd med den omgivande väggstrukturen på insidan och tätningen täcks med vita maskeringstejper. Tejpen finns i 40 mm och 60 mm bredder och i båda fallen är skyddet av den självhäftande ytan tvådelat för att underlätta monteringen.

Se produkt

Tectis Trioplus

Tectis Trioplus är en expanderande fogband för fönster- och dörrinstallationer. Den uppnår enkel, snabb och pålitlig värmeisolering över hela isoleringens tjocklek. Fogbandet säkerställer strukturens täthet och fönsteröppningens U-värde. Fogbandet skyddar mot regnvatten upp till 300 Pa och med den används utvändig och invändig tejpförsegling för att säkerställa konstruktionens termiska, luft- och fukttekniska funktion. Listen monteras runt fönstret innan fönstret lyfts in i monteringsöppningen. Kakelintervallen är 3–12 mm, 7–25 mm och 10–35 mm.

Se produkt

Sitko Fönsteradaptiv

Hur man gör fönsterskarven 100 % lufttät med Sitko Windoor Adaptive tejp.

Sitko White

Tectis Trioplus

Tectis Trioplus är ett expanderande fogband för fönster- och dörrinstallationer.

Garanti för systemprestanda 10 år!

  • Ett miljövänligt och energieffektivt val för grönare byggande
  • Värmeisolering och tätning av fönstret, flexibel och andas under hela livscykeln
  • En effektivare lösning för element tillverkade på plats och i fabrik
  • Tejpningen säkerställer väderskydd och luft- och vattenångtäthet i fogen
  • Alla material är emissionsfria och giftfria